Terugkeer naar Ivoorkust

De Nederlandse overheid heeft besloten dat je Nederland binnen korte tijd moet verlaten. Als je erover nadenkt om terug te keren naar jouw land van herkomst dan kan VluchtelingenWerk hierover met je meedenken. Door je mogelijkheden te onderzoeken, kun je een goede beslissing nemen over je toekomst.
placeholder

De Nederlandse overheid heeft geld voor mensen die zelfstandig terugkeren. Verschillende organisaties kunnen dit geld voor je aanvragen. Het wordt deels uitbetaald in de vorm van goederen of diensten (in natura). Je kunt bijvoorbeeld bij sommige organisaties een korte training volgen om een bepaald vak te leren, bij andere organisaties begeleiding krijgen bij het uitwerken van een toekomstplan en bij weer anderen gereedschap krijgen voor je eigen bedrijf. De financiële waarde van de ondersteuning in goederen of diensten is bij elke organisatie gelijk. Je kunt je maar bij één organisatie tegelijk aanmelden. Dit wordt door de overheid gecontroleerd.

Naast deze hulp is er ondersteuning vanuit de REAN-regeling (Return and Emigration Assistance from the Netherlands). IOM (International Organization for Migration) is de organisatie die deze regeling in opdracht van de overheid uitvoert. Vanuit REAN kun je counseling, een vliegticket, hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten en zakgeld voor de eerste behoeftes krijgen. IOM biedt ook hulp bij de daadwerkelijke terugreis. Ook VluchtelingenWerk of andere organisaties die helpen bij terugkeer kunnen je helpen om deze ondersteuning bij IOM aan te vragen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke vergoedingen zijn er?

De vergoedingen voor terugkeer naar Ivoorkust zijn:

 • €1800 voor een volwassene, waarvan maximaal € 300 euro contant geld.
 • €2800 voor een meereizend kind of een alleenstaande minderjarige vreemdeling, waarvan maximaal € 300 euro contant geld.

Bijvoorbeeld: een gezin van 2 volwassenen en één minderjarig kind krijgt € 1800 + € 1800 + € 2800 = € 6400. Van dit totaalbedrag wordt maximaal € 900 cash uitbetaald.

Daarnaast kun je vanuit de REAN-regeling bijvoorbeeld een vliegticket en extra cash geld (€ 200 voor een volwassene, € 40 voor een meereizend kind) krijgen.

Welke organisaties helpen bij terugkeer?

 • VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt je vanuit het project Met Opgeheven Hoofd 2 bij het nadenken over je toekomstmogelijkheden. Als je nadenkt over terugkeer naar je land van herkomst, dan kan VluchtelingenWerk je begeleiden bij de voorbereidingen. Als jij dat wilt, kunnen wij je in contact brengen met een partnerorganisatie in jouw land. Deze organisatie heeft daar een netwerk en kennis van de politieke en economische situatie. Eerst bespreken wij samen met jou de mogelijkheden voor bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, opnieuw contact leggen met familie, opleiding, medische zorg of huisvesting. Na terugkeer word je opgevangen door de partnerorganisatie in jouw land van herkomst die je begeleidt bij je re-integratie en het investeren van het beschikbare geld.
 • IOM , Internationale Organisatie voor Migratie, kan je helpen om na je terugkeer het leven thuis weer op te pakken. Via IOM kan je na terugkeer bijvoorbeeld investeren in huisvesting, een opleiding of een bedrijf. Je ontvangt hiervoor geen cash geld, maar besteedt de in natura-regeling in samenwerking met het IOM-kantoor in jouw land van herkomst.
 • Stichting WereldWijd ondersteunt deelnemers met het starten van een eigen bedrijf. Mensen die deelnemen aan het project WereldTools krijgen een kist met materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst zo spoedig mogelijk na terugkeer weer te kunnen werken. WereldWijd en IOM werken samen om dit goed voor je te regelen zodat je in jouw land een goede start kunt maken.
 • Solid Road biedt ondersteuning bij terugkeer door persoonlijke coaching en begeleiding in Nederland en maakt samen met jou een plan hoe jij je re-integratiebudget kunt besteden. Solid Road biedt daarnaast begeleiding op Schiphol op de dag van vertrek en begeleiding in het land van herkomst door partnerorganisaties die je helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Daarnaast biedt Solid Road gratis vaktrainingen aan in Nederland zodat je een vak kunt leren om zo in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien na terugkeer. Solid Road heeft medewerkers die Arabisch, Koerdisch, Engels, Frans, Nederlands en Duits spreken.
 • Stichting ROS heeft onder meer het project Vice Versa. Met dit project kun je ondersteuning krijgen bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, gericht op jouw persoonlijke situatie. Samen met een terugkeercoach uit je eigen land bereid je je terugkeer voor, maak je samen een toekomstplan en kijk je hoe je de terugkeer gelden wilt besteden. Je kunt een opleiding of cursus volgen zodat je aan het werk kunt na terugkeer. Na je terugkeer word je begeleid door een partner in je land van herkomst, via het netwerk van Vluchtelingenwerk (ERSO) of IOM.
 • Goedwerk Foundation biedt voor terugkeer oplossingen gericht op jouw persoonlijke situatie. Goedwerk Foundation werkt met een team van ervaringsdeskundigen, hulpverleners en trainers en staan jou te woord in het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Amhaars, Tigrinya, Farsi, Pashtu en Dari. Samen met jou bereiden zij de terugkeer zorgvuldig voor en ondersteunen bijvoorbeeld in het verkrijgen van documenten, ambassadebezoek, medische hulp, contact met familieleden en het maken van een toekomstplan om het herintegratiebedrag te investeren. Hiernaast kunnen zij indien nodig begeleiding op de vlucht bieden. Goedwerk Foundation maakt gebruik van partnerorganisaties (via het netwerk van VluchtelingenWerk) in verschillende landen van herkomst en heeft hiernaast een eigen netwerk van terugkeerders in verschillende landen.

Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst?

Partnerorganisaties in jouw land van herkomst kunnen je informatie geven over de situatie in jouw land en je ondersteunen en begeleiden wanneer je terugkeert.

 • VluchtelingenWerk werkt in Ivoorkust samen met de organisatie Caritas Ivoorkust. Deze begeleidt teruggekeerde Ivorianen (zowel individuen als gezinnen) bij het starten van een nieuw leven. Zij kunnen terugkeerders opvangen op het vliegveld, hen helpen in de zoektocht naar (tijdelijke) woonruimte en hen ondersteunen bij het opzetten van een klein bedrijf of het vinden van werk. Ook helpen zij bij het vinden van een goede opleiding of onderwijs, nuttige contacten en netwerken en verwijzen zij waar nodig cliënten door naar gezondheidsinstellingen. VluchtelingenWerk houdt tot een jaar na terugkeer met de partnerorganisatie contact om te horen hoe het met je gaat.
 • Als je voor ondersteuning door IOM hebt gekozen, helpen collega’s van het IOM-kantoor in Ivoorkust je met het besteden van het in natura-geld. Je kunt dit bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld huur, opleiding, training, inkopen voor een bedrijf, etc.
 • Ook de andere organisaties werken vaak samen met een lokale partner in jouw land van herkomst. Welke dit is en wat de partner voor jou kan betekenen kan verschillen.