Gezinshereniging

Na je asielaanvraag heb je een verblijfsvergunning gekregen. Je wilt je in Nederland herenigen met je gezinsleden die in het buitenland verblijven. Dan kun je een aanvraag voor gezinshereniging indienen. Op deze pagina leggen we kort uit aan welke voorwaarden deze aanvraag moet voldoen, hoe de procedure verloopt en wat jij kan doen om de procedure goed te laten verlopen.
placeholder

Let op: de informatie op deze pagina is mogelijk niet (volledig) van toepassing op vluchtelingen uit Oekraïne. Bekijk de meest actuele informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op ons platform RefugeeHelp >>

Let op!

Het is op dit moment druk bij VluchtelingenWerk op de AZC’s. Hierdoor kan het meer tijd kosten voor we je kunnen helpen. We vragen je begrip voor deze situatie.

Welke gezinsleden komen in aanmerking?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je een verblijfsvergunning asiel? Dan kun je voor de volgende gezinsleden gezinshereniging aanvragen:

 1. je meerderjarige echtgenoot of echtgenote of ongehuwde partner met wie je een duurzame en exclusieve relatie hebt. Let op: heb je meer dan één (gehuwde) partner? Dan mag je maar één partner laten overkomen samen met de kinderen die je met die partner hebt.
 2. je minderjarige kind, of het kind van je partner als dat tot je gezin behoort. Dit geldt voor biologische maar ook voor adoptie- of pleegkinderen. Ook meerderjarige kinderen die altijd tot je gezin hebben behoord en nog steeds tot je gezin behoren, niet getrouwd zijn en zelf geen relatie hebben, komen in aanmerking.

Het indienen van een aanvraag voor gezinshereniging asiel is gratis.

Ben je jonger dan 18 jaar?

Als je jonger dan 18 jaar bent en een verblijfsvergunning asiel hebt, dan kun je gezinshereniging aanvragen voor je biologische vader en/of moeder, minderjarige broers en zussen en in sommige gevallen ook meerderjarige broers en zussen. Hiervoor gelden andere procedures en voorwaarden en hier zijn mogelijk wel kosten aan verbonden. Informeer bij je voogd of begeleider bij VluchtelingenWerk naar de mogelijkheden.

Let op! Drie maanden om gezinhereniging aan te vragen

Op het moment dat je jouw asielvergunning hebt gekregen, moet je binnen drie maanden vanaf de datum op de beschikking de aanvraag voor gezinshereniging hebben gedaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor je aanvraag. Omdat de aanvraagprocedure ingewikkeld is, kun je je begeleider (bij VluchtelingenWerk) om hulp vragen.

Voorwaarden gezinshereniging

De volgende voorwaarden gelden om een vergunning voor je gezinsleden te kunnen aanvragen:

 • Je bent in het bezit van een zelfstandige verblijfsvergunning asiel.
 • Je moet binnen de nareistermijn een aanvraag indienen. De nareistermijn duurt drie maanden en gaat in op de datum die staat op je asielvergunning. Let op: ook als je recent geen contact hebt gehad met je gezinsleden of als ze zijn vermist moet je binnen de nareistermijn de aanvraag indienen.
 • Je gezinsleden behoorden al in het buitenland tot je gezin. Dit heet de gezinsband.
 • Je gezinsleden moeten hun identiteit en gezinsband met jou met documenten aantonen. Dit zijn officiële documenten van de autoriteiten van het herkomstland.
 • Je hebt je gezinsleden genoemd tijdens de asielprocedure.
 • Dien je voor je minderjarige kind een aanvraag in en blijft de andere biologische ouder in het buitenland achter? Dan moet de achterblijvende ouder toestemming geven voor het vertrek van je kind naar Nederland.

Let op! Verzamel documenten

Verzamel zo snel mogelijk alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Verschillende documenten zijn mogelijk als bewijs voor je gezinsband of identiteit, denk bijvoorbeeld aan paspoort, identiteitskaart, huwelijksakte en familieboekje. De IND kan verschillende documenten per land vereisen. Overleg met je begeleider (bij VluchtelingenWerk) over de documenten die nodig zijn voor jouw aanvraag. Je bent zelf verantwoordelijk voor goed en tijdig aanleveren van alle documenten. Dit is heel belangrijk voor het goede verloop van je procedure. Alle kopieën van jouw documenten moeten door een beëdigde vertaler worden vertaald in het Nederlands, Engels of Frans. Lees meer over het kiezen van een vertaler in deze folder.

Hoelang duurt de procedure?

De gezinsherenigingsprocedure bestaat uit veel verschillende stappen. Je begeleider (bij VluchtelingenWerk) kan je gedurende de stappen ondersteunen. Het kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren voordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over jouw aanvraag.

Let op! Reageer tijdig op vragen van de IND

Het is van belang dat je steeds op tijd reageert op vragen van de IND over je aanvraag. Heb je post van de IND? Ga dan langs bij je begeleider (van VluchtelingenWerk).

Na aankomst van je gezin

Als de gezinshereniging is goedgekeurd en jouw gezinsleden naar Nederland zijn gereisd, moeten zij zich melden in de opvanglocatie in Ter Apel. Hier verblijven zij meestal vier dagen. Tijdens dit verblijf krijgen je gezinsleden van de IND een afgeleide verblijfsvergunning uitgereikt, die vijf jaar geldig is. ‘Afgeleid’ betekent dat hun verblijf afhankelijk is van jouw vergunning.
Trekt de IND jouw asielvergunning in of verlengt de IND deze niet? Dan trekt de IND ook de vergunning van je gezinsleden in. De IND zal dan beoordelen of zij een zelfstandige asielvergunning kunnen krijgen.
De IND kan de verblijfsvergunning van je gezinsleden ook intrekken als de gezinsband stopt. Dit kan als je gezinsleden geen relatie meer met jou hebben. Of als jouw gezinslid een kind is dat binnen een jaar zelfstandig gaat wonen. Er geldt namelijk een plicht tot samenwonen.
Willen je gezinsleden een zelfstandige aanvraag indienen, bijvoorbeeld omdat zij eigen asielmotieven hebben? Dan kunnen zij hierover contact zoeken met VluchtelingenWerk.

Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen?

 • Wij geven je informatie over de gezinsherenigingsprocedure en kunnen je helpen met het invullen van het aanvraagformulier.
 • We kunnen namens jou tijdens de procedure contact onderhouden met de IND. Zo kunnen we je ondersteunen bij het beantwoorden van vragen van de IND over je gezinsband of bij het verzamelen van bewijsmateriaal.
 • Soms kunnen we een deel van de reiskosten naar Nederland voor je gezinsleden vergoeden. Informeer bij je begeleider naar de mogelijkheden.
 • Als je gezinsleden in Nederland zijn aangekomen en er geschikte huisvesting voor jullie in de gemeente is, moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Denk aan het aanvragen van een uitkering en toeslagen, het afsluiten van een zorgverzekering en het inschrijven bij een huisarts, tandarts en school. Je kunt veel zelf, maar je kunt ook ondersteuning vragen.
 • Als je aanvraag wordt afgewezen kunnen we je helpen bij het vinden van een advocaat.

Folders

Ga op de pagina met alle folders over de asielprocedure naar de folder ‘De gezinsherenigings­procedure voor houders van een asielvergunning’